You are currently viewing Keresztszentelés az egykori Alsógallai temető helyén

Keresztszentelés az egykori Alsógallai temető helyén

290 éve Alsógallára érkezett őseink szorgalmas munkával építették fel új életüket, megtartva nyelvüket, szokásaikat, keresztény vallásukat.
Az élet isteni rendje, hogy születünk és meghalunk! A templomban keresztelkedünk, a temetőbe temetkezünk. A templomunk hála Istennek még áll, de a temetőnket felszámolták.
A temető a falun kívül – itt ezen a területen – helyezkedett el, de mégis viszonylag közel a templomhoz.
Voltak a temetőben olyan síremlékek, melyekre a név gót betűvel íródott. Sajnos a temető felszámolásával ezek az értékek elvesztek.
Fontos, hogy legalább a múlt emlékei ne vesszenek el. Megmentésükre ez a most felállított kereszt egy utolsó lehetőség. Ennek az emlékét megőrizve, ma régi gondolat, kívánság válik valósággá, amikor a temetőre emlékeztető kereszt – mely őseink örökségének része – megáldása alkalmából vagyunk itt együtt.
„A svábok könnye, avagy egy megszakított történet kőbe vésett emléke.”
Igen, mi is e kereszttel emlékezünk őseink temetkezési helyére.
Köszönet mindenkinek, aki ebben szellemileg, lelkileg és anyagilag is támogatta közösségünket!
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. /János 11,25-26/
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.“

Vélemény, hozzászólás?