A világra nyitott, de kultúrájára büszke nemzetisége vagyunk Tatabányának – Magyarországnak – így vall magukról a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője.

Igazolja mindezt a magyar és német nemzetiségek összefonódó, együttműködő, mégis autonóm együttélése, mely igen régi időkre nyúlik vissza városunkban. Az első német családok már 1733-ban megkezdték a földek művelését, az élet újrateremtését a török idők alatt elnéptelenedett, mai Alsó- és Felsőgalla közötti területen. A házak, templomok és iskolák építése, a föld művelése közben is őrizték autonómiájukat, hagyományaikat, kultúrájukat és anyanyelvüket.

Letelepedésük óta eltelt fél évszázad sem asszimilálta a német közösséget teljesen, hiszen családon belül még most is a német (sváb) nyelvet beszélik. Nemzeti hovatartozásukat, hűségüket, a „Német láng” őrzésére való törekvést mutatja, hogy Felsőgallán már nagyon korán, 1969-ben megalakult a ma is működő Német Nemzetiségi Dalkör, mely nem csupán összegyűjtötte, de meg is őrizte a régi német népdalokat.

Az 1988-89-es évektől kezdődően a német nyelvtanítás nemzeti nemzetiségi neveléssé válhatott, és ilyen tanítás folyik az alsógallai és a felsőgallai óvodában és a Széchenyi Általános Iskolában. 2016. szeptember 1-től a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola fenntartója a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat lett.

1994 óta a magyarországi nemzetiségek helyi kisebbségi önkormányzatokat választhatnak, azóta működik Tatabányán is német nemzetiségi önkormányzat.

Hagyományosan az e két településrészen működő művelődési házakban nagyobb részt német nemzetiségi csoportok működnek.

A napjainkban Tatabányán élő német nemzetiségi közösség őrzi, védi és ápolja hagyományait, megtartja a közösség ünnepeit, a farsangot, a húsvétot, a pünkösdöt, a kenyérszegést, a szüreti felvonulást, a búcsúkat, az ádventet, a karácsonyt. Rendezvényeken, bálokon, nemzetiségi fesztiválokon vesznek részt, mint belföldön és külföldön egyaránt. Német nemzetiségi tánctábort is rendeznek a gyermekek részére.

Az önkormányzat legfontosabb feladatának a helyi német nemzetiségű közösség kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi intézményrendszer és a közösségek érdekvédelmét tekinti. Fontosnak tartja, az egész Tatabányán élő német közösség képviseletét.

Tatabánya német nemzetiségi intézményei a Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda, a Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai Óvoda Telephely, illetve a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola. Kultúrcsoportjai, művészeti csoportjai az Alsógallai Baráti Egyesület működtetésében az

Alsógallai Német Nemzetiségi Énekkar, az Alsógallai Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport, az Alsógallai Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoport, valamint az Alsógallai Német Nemzetiségi Senior Tánccsoport. Kultúr- és művészeti csoportjai működnek a Széchenyi István Művelődési Házban is Felsőgallán, ilyenek a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Ifjúsági és Felnőtt Tánccsoport, valamint a Felsőgallai Német Nemzetiségi Senior Tánccsoport.

Elérhetőségek:
Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Iroda: 2800 Tatabánya, Szent István út 21.
Elnök: Horn – Schamberger Anett
Tel.: +36 30/407-59-07
Email: schanett9@gmail.comŰ
Elnökhelyettes: Fakliné Falusi Olga Katarzyna
Email: folak13@gmail.com
Képviselő:
Perle Gabriella
Viszlóczki – Stefán Renáta
Kiprich Tamás